Groep Bontes / Van Klaveren

Nederland staat bekend om zijn meerpartijenstelsel. Momenteel zijn er meer dan 10 partijen actief in de 2e kamer. Er is dus sprake van een bepaalde versplintering. Het partijenstelsel in Nederland is vrij uniek. Je bent als politicus ingeschreven bij een partij, en via deze partij word je verkozen als volksvertegenwoordiger. Als volksvertegenwoordiger ben je echter niet speciaal verbonden aan deze partij. Nadat je verkozen bent, kun je je eigenlijk gelijk al afsplitsen van de partij. Je gaat dan in principe verder als eenmansgroep. Echter kunnen ook meerdere mensen zich achter je scharen, waardoor er een soort nieuwe partij ontstaat.

Dit laatste is gebeurd in april van het jaar 2014. Er waren toen twee mannen die zich afsplitsten van de PVV van Geert Wilders. Louis Bontes en Joram van Klaveren waren de twee mannen die de nieuwe groep vormgaven. De mannen vormden eerst enige tijd een eenmansgroep, maar in april besloten zij dus om hun krachten te bundelen. Louis Bontes was de voorzitter van de groep.

Bontes

Louis Bontes was de eerste van de twee die niet langer lid was van de PVV. Het was echter niet Bontes die uit de Partij stapte. Hij werd namelijk uit de Partij gegooid, nadat hij forse kritiek had geuit op het beleid van de Partij voor de Vrijheid in de media. Deze officiële beslissing vond plaats op 29 oktober 2013. In de periode voor deze datum waren al diverse ongeregeldheden geweest, die voor spanningen zorgden tussen Bontes en de rest van de PVV’ers. Zo was Bontes penningmeester van de ondersteuning van de PVV in de 2e kamer. Hiermee stopte hij, omdat er volgens hem teveel onrechtmatige uitgaven waren.

Van Klaveren

Het verhaal van Van Klaveren is anders, en ligt ook iets complexer. Van Klaveren was in 2013 ook verkozen voor de PVV als volksvertegenwoordiger in de 2e kamer. Later werd echter bekend dat toen hij verkozen was, gelijk de plannen begonnen voor het oprichten van een eigen partij. Deze partij zou Rechts Nederland (RNL) genoemd worden. Van Klaveren wilde deze partij oprichten omdat hij vond dat de PVV op sommige punten veel te links was. Vooral op het gebied van sociale en economische zaken stuurde Van Klaveren aan op een meer rechtste koers.

Dit hele gebeuren werd pas bekend gemaakt nadat de politicus uit de PVV was gestapt. Dit deed hij na de veelbesproken “Marokkanenuitspraak” van Geert Wilders na de gemeenteraadsverkiezingen. Toen Van Klaveren uit de fractie was gestapt, koos hij er echter niet voor om de naam RNL aan te houden. Hij heeft in de periode van 21 maart tot eind april de naam Lid Van Klaveren gebezigd. Totdat hij de banden aanhaalde met de andere ex-PVV’er, Louis Bontes.

Deze twee bundelden, zoals bekend, hun krachten in de Groep Bontes/Van Klaveren. De laatste 3 jaar van de kabinetsperiode Rutte-II gingen deze twee personen samen als fractie door het leven. Na deze periode scheidden de wegen van de twee mannen niet. Al in het jaar 2014 maakten ze de naam bekend van de nieuwe partij, die mee zou doen in de verkiezingen van maart 2017. De naam van de partij was VoorNederland (VNL). We spreken in de verleden tijd, omdat de partij in juni 2017 aankondigde zijn deuren officieel te sluiten.
Dit was het resultaat van de tegenvallende uitslag tijdens de 2e Kamerverkiezingen. Er werd geen zetel behaald door lijsttrekker Jan Roos.

Burgermeester Almere

Nadat Van Klaveren uit de fractie van Geert Wilders gestapt was, werd er een ander saillant detail bekend gemaakt door de media. Het bleek namelijk dat Geert Wilders veel vertrouwen had in Joram van Klaveren. Wilders had een plan voorgesteld wat als resultaat zou hebben dat Van Klaveren burgermeester zou worden van Almere. Geert Wilders vond het heel raar dat er nog geen PVV’er burgermeester was van een grote stad in Nederland. Toen de post beschikbaar kwam in Almere, zag hij zijn kans schoon. Van Klaveren was volgens Wilders de beste kandidaat, omdat hij al jaren in Almere woont.

Van Klaveren en Wilders hadden echter geen succes. Er werd een man van D66 burgermeester in Almere. De PVV maakte op 13 maart 2014 bekend dat Van Klaveren zich kandidaat stelde. Nog geen twee weken later maakte Van Klaveren bekend dat hij uit de partij wilde stappen. Dit werd dus gezien als een messteek in de rug van Wilders, zeker nadat de man zich zo hard had gemakt voor een goede functie voor van Klaveren.

Stephan Jansen bij Bontes/Van Klaveren

Toen eind april de groep Bontes/ Van Klaveren officieel was gestart, duurde het slechts een aantal dagen voordat de volgende belangrijke man binnen de PVV zich aansloot. Stephan Jansen was, tot 1 mei 2014, een van de belangrijkste beleidsbepalers van de PVV. Louis Bontes noemde Jansen ‘de rechterhand van Geert Wilders’. Net als Van Klaveren zou de ‘Marokkanenuitspraak van Wilders Jansen te veel zijn geworden. Hij vond deze uitspraak veel te ver gaan, en wilde niet langer geassocieerd worden met de partij van Wilders.

Hiernaast zou ook nog hebben meegespeeld dat Jansen vond dat het beleid dat Wilders nastreefde steeds linkser zou zijn geworden over de jaren heen. Volgens Jansen heeft hij wel een aantal dagen gewacht met het maken van zijn beslissing omtrent het verlaten van de PVV. Hij vond dat hij nog bepaalde verplichtingen had richting de partij en Wilders zelf. Zo hoopte hij op een chique manier afscheid te nemen van de PVV.

De groep Bontes/Van Klaveren heeft voor veel opschudding gezorgd binnen de 2e kamer. Niet alleen werd de PVV ernstig verzwakt, zowel in aanzien als in politiek vermogen door het mislopen van 2 extra zetels, maar er was ook nog eens een extra rechts geluid te horen in de kamer. Bontes, Van Klaveren en later ook Jansen waren voor een minder linkse koers, op alle politieke vlakken. Waar de PVV vooral rechts is op migratiegebied, wilde de nieuwe groepering een volledig rechts beleid. Rechtse partijen vonden het makkelijker om samen te werken met Bontes/Van Klaveren dan met de PVV.