Boodschap van de Nederlanders aan Britse politici

Er zijn veel dingen die Engeland van Nederland zou kunnen leren. Voor de banden met Europa worden doorgesneden is het misschien verstandig voor de Britse politici om hier eens naar te kijken. Waarom is Nederland bijvoorbeeld veel succesvoller bij het uitbreiden van haar steden dan Groot-Brittannië? Een andere belangrijke vraag is: waarom is Nederland beter in staat om hoge kwaliteit infrastructuur aan te leggen en plannen voor huizen en kantoren te maken? Komt dit allemaal door beleid en aflevering of is er meer? Door een driedaagse tocht door Nederland op de fiets probeerden Britse architecten en planners de antwoorden op deze vragen te vinden.

Na deze tocht werden enkele belangrijke lessen opgeschreven voor de Britse politici. Een belangrijk gebied waar de snelle en goede ontwikkeling van de Nederlandse stad zichtbaar was, is in Amsterdam-Noord. Amsterdam-Noord wordt omschreven als gebied waar alles gebeurd en de stad aan het uitbreiden is. In dit gebied met veel voormalige werven en industrie is er nu volop ruimte voor nieuwe stedelijke ontwikkeling. Al deze ontwikkeling is vastgelegd in plannen voor de lange termijn zoals de structuurvisie voor Amsterdam 2040. Aan de hand van dit plan wordt er per locatie gekeken wat de optimale ontwikkeling kan zijn. Verschillende moderne ideeën worden hierbij meegenomen zoals duurzame energie en leefbaarheid van de woonomgeving.

Kop van Zuid

Een ander gebied dat speciale aandacht kreeg was de Kop van Zuid in Rotterdam. Dit gebied ten Zuiden van het centrum aan de andere kant van de Maas is al sinds 1991 volop in ontwikkeling. Dat was namelijk het jaar dat de imposante Erasmusbrug naar de Kop van Zuid werd gebouwd. In de Kop van Zuid de fasering van verschillende plannen goed te zien. Als er een bepaald project op een moment niet geschikt was, werd gewacht met ontwikkelen tot het wel de juiste tijd voor het project was.

Nieuwe gebieden ontwikkelen

Zowel in Rotterdam als in Amsterdam gaat de planning en ontwikkeling van een gebied samen met het ontwikkelen van het landschap. Ook een plan voor de oplevering en afwerking van een gebied zit besloten in het grotere plan. Het is van belang dat niet de bureaucratie maar het creatieve ontwerp en planning leidend zijn in het ontwikkelen van een gebied. De Nederlandse gemeentes nemen graag initiatief bij het ontwikkelen van nieuwe gebieden. Ze zien het als hun verantwoordelijkheid om goede huizen en kantoren te ontwikkelen. Maar ook recreatie en sociale infrastructuur worden door de gemeentes in de gaten gehouden.

De belangrijkste lessen voor de Engelse politiek zitten hem in de integrale benadering van de plannen in Nederland. Alle verschillende domeinen worden bekeken en afgewogen bij het maken van plannen. Een cruciaal begrip daarbij is flexibiliteit. Er is flexibiliteit binnen de voorschriften voor bijvoorbeeld hoogte en materiaal. De flexibiliteit zit erin dat de gemeente niet voorschrijft hoe het er precies uit moet komen te zien. Er is veel ruimte voor creativiteit in de uiteindelijke afwerking. Daarnaast is geld natuurlijk ook erg belangrijk voor het faciliteren van hoogwaardige projecten en infrastructuur. Het is dan ook belangrijk dat er in Groot-Brittannië meer geld beschikbaar komt voor deze beleidsterreinen.