Hoe een voorstel een wet wordt in Nederland

De wereld om ons heen verandert in een hoog tempo. Deze snelle verandering kan ervoor zorgen dat er dingen zijn in de samenleving die minder soepel gaan. Soms zijn nieuwe wetten nodig om te kunnen garanderen dat de samenleving soepel blijft verlopen. En zijn dan bijvoorbeeld nieuwe wetten nodig om de economie soepel te laten blijven draaien. De tweede kamer heeft als een van de belangrijkste taken om nieuwe wetten te maken. Dit doet de tweede kamer echter niet alleen maar in samenspraak met de regering.

Een voorstel voor een wet ontstaat vaak naar aanleiding van problemen die gesignaleerd worden. Leden van de Tweede Kamer vangen iets op over een probleem in de samenleving en gaan dan zoeken naar mogelijke oplossingen. Wanneer de regering met de kamer eens is dat er een nieuwe wet moet komen, zal de regering ambtenaren de opdracht geven een wetsvoorstel te schrijven. De ambtenaren werken precies uit wat er in de wet moet komen en wie er besluiten omtrent deze wet mag nemen.

Commissies

Nadat het voorstel voor de wet volledig is uitgewerkt gaat men over naar de volgende stap. Deze stap betreft polsen hoe de politiek over het voorstel denkt. Het wetsvoorstel zal worden bekeken door een commissie bestaande uit leden van de Tweede Kamer. In deze commissie zitten uit alle fracties van de Tweede Kamerleden. Deze leden van de commissie zijn de specialisten van de fractie op het gebied van het wetsvoorstel. De mensen in de commissie zullen er met de rest van hun fractie over praten en komen vervolgens als volledige fractie met commentaar op het wetsvoorstel.

Na het eerste commentaar op het wetsvoorstel kan het worden aangepast. Vervolgens zal het worden besproken tijdens een bijeenkomst van de Tweede Kamer. Tijdens deze bespreking komen verschillende aspecten van het wetsvoorstel aan bod. De verschillende fracties discussiëren met de betrokken minister en elkaar over het wetsvoorstel. Ook de commentaren naar aanleiding van de bespreking in de commissie komen tijdens deze discussie aan bod. Uiteindelijk zal er over het wetsvoorstel gestemd worden in de Tweede Kamer. Wanneer het voorstel wordt aangenomen gaat het naar de Eerste Kamer.

Door de Eerste Kamer

De Eerste Kamer heeft als taak te kijken naar de uitvoerbaarheid en de opbouw van het wetsvoorstel. Net als in de Tweede Kamer is er in de Eerste Kamer ook een commissie die zich eerst bezighoudt met het wetsvoorstel en er schriftelijk commentaar op levert. Vervolgens wordt het wetsvoorstel in de Eerste Kamer besproken en wordt erover gestemd. Er mogen door de Eerste Kamer geen wijzigingen worden aangebracht, er mag alleen voor of tegen worden gestemd.

Wanneer de Eerste Kamer ook voor de wet heeft gestemd, moet de wet bekend worden gemaakt. Dit gebeurt door de wet in het Staatsblad te plaatsen. Ook moet de wet door een aantal mensen worden ondertekend. Dit zijn het staatshoofd en de minister die het wetsvoorstel heeft verdedigd in de Tweede Kamer. Vervolgens treedt de wet door een apart besluit in werking, meestal op de eerste dag van een nieuw jaar.