Nederlandse verkiezingen

In een parlementaire democratie heb je als burger heel veel te zeggen. Dit politieke systeem berust namelijk op de gedachte dat het volk bepaalt wat er gebeurt in een land. Ook in Nederland werken we met een parlementaire democratie, weliswaar binnen een constitutionele monarchie. Een belangrijk onderdeel van zo’n politiek systeem zijn de verkiezingen die om de zoveel tijd worden gehouden. Op deze pagina lees je alles over de verschillende Nederlandse verkiezingen, waar jij als burger (van 18 jaar of ouder) aan mee kunt doen. De focus ligt weliswaar op de Tweede Kamerverkiezingen, maar de andere zullen ook genoemd worden.

In Nederland kunnen wij als burger stemmen tijdens de volgende verkiezingen:

● Eilandsraadsverkiezingen (Alleen op de BES-eilanden)
● Provinciale Statenverkiezingen
● Waterschap verkiezingen
● Tweede Kamerverkiezingen
● Gemeenteraadsverkiezingen
● Europese Parlementsverkiezingen (om de 5 jaar)

Alle verkiezingen worden om de 4 jaar gehouden. De gemeenteraad, Provinciale Staten en Waterschap verkiezingen zijn allemaal gebonden aan een bepaald gebied. Tweede Kamerverkiezingen gelden landelijk, net als de Europese Parlementsverkiezingen. De Provinciale Statenverkiezingen hebben een belangrijke extra lading. De leden van de Provinciale Staten stemmen namelijk voor de zetels in de Eerste Kamer. Bij de Provinciale Statenverkiezingen bepaal je dus als burger zowel het bestuur van de Provincie, als de leden van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

Tweede Kamerverkiezingen

De verkiezingen die in ons land verreweg het meeste aandacht krijgen gaan toch over de benoeming van de leden van de Tweede Kamer. Om de gang van zaken omtrent de verkiezingen voor de 2e Kamer goed uit te kunnen leggen, zullen we eerst een omschrijving geven van deze Kamer.

De 2e Kamer der Staten-Generaal bestaat uit 150 zetels. De volksvertegenwoordigers die een zetel hebben gekregen hebben drie kerntaken, die vastgelegd zijn in de Grondwet van Nederland:

● Het vertegenwoordigen van het volk
● Het controleren van het beleid van de regering
● Bedenken, maken en stemmen over wetten (wetgevende macht)

Waar stem je op?

Als stemgerechtigde bepaal je dus wie in de 2e Kamer komt. Je kunt stemmen op een politieke partij. Elke partij levert voor de verkiezingen een kandidatenlijst in. Je kunt je voorkeur aangeven voor een bepaalde kandidaat, maar in principe stem je alleen op een partij. Slechts als een persoon volgens de lijst niet in de kamer zou komen, maar heel veel voorkeurstemmen heeft gekregen, kan hij of zij in de kamer komen. Er zijn 150 plekken te verdelen in de 2e Kamer. Al deze plekken worden evenredig verdeeld, kijkende naar het aantal stemmen dat een partij heeft ontvangen. Er is geen sprake van een districtenstelsel bij de 2e Kamerverkiezingen in Nederland.

Als een partij een percentage van de stemmen heeft gekregen dat recht geeft op 20 zetels, krijgen de eerste 20 namen op de kandidatenlijst een plek in de 2e kamer, als we de voorkeursstemmen even links laten liggen.

Het formatieproces

Na de verkiezingen moet er een kabinet worden geformeerd. Er moeten compromissen worden gesloten tussen verschillende partijen, met als doel het behalen van een meerderheid. Er hebben in het verleden ook minderheidskabinetten geregeerd, met een bepaalde gedoogconstructie. In principe wil je als kabinet echter een (ruime) meerderheid hebben. Als een aantal partijen een regeerakkoord hebben gesloten, schuiven ze ministers en staatssecretarissen naar voren. Meestal wordt ook dit evenredig verdeeld, kijkende naar het aantal zetels. Alle ministers en staatssecretarissen samen vormen het kabinet. Het is hun taak om het beleid van het kabinet uit te voeren.

Het formeren van een kabinet kan veel tijd kosten. Na de verkiezingen van 2017 bleek dit helemaal moeilijk, omdat er veel partijen waren die rond de 20 zetels hadden gehaald. Ook werd de PVV met 20 zetels uitgesloten door de overige grote partijen. Dit had alles te maken met de omstreden standpunten van Wilders, en met zijn harde uitspraken over Marokkanen. Het meerpartijenstelsel van Nederland maakt het soms moeilijk om een kabinet te maken, maar het verkleint ook de macht van de grote partijen. Het zal niet snel gebeuren dat 1 partij de meerderheid behaalt.

Gokken op de uitkomst van de verkiezingen

Het is mogelijk om te gokken op de uitslagen van de Nederlandse Tweede Kamerverkiezingen. Tijdens de laatste verkiezingen, in 2017, werd er veelvuldig gegokt via grote online casino’s. Hoewel het in Nederland niet legaal is om te gokken op internet, is er niet veel controle. Het is dus relatief makkelijk om te gokken. Je kon inzetten op wie de grootste partij werd, hoeveel zetels een partij zou halen, enzovoorts.

Als je gaat gokken leef je altijd in onzekerheid, anders zou het ook niet ‘gokken’ heten. Toch is het bij een verkiezing goed mogelijk om je in te lezen, zodat je een grote kans maakt op het behalen van winst. Je moet echter ook bedenken dat de online casino’s ook alle berichten en opiniepeilingen zien. Vaak zit alle kennis al verwerkt in de potentiële uitbetalingen. De kans dat je het online casino te slim af bent is dan ook niet zo groot.

Eigenlijk lijkt het gokken op verkiezingsuitslagen heel erg op andere casinospelletjes. Echter heb je toch het gevoel dat je bij de verkiezingen een stuk meer hebt aan het inlezen over mogelijke kanshebbers. Zo kun je de kans op het maken van winst vergroten. Dit terwijl je bij het gokken op andere casinospelletjes niet zoveel te zeggen hebt. Uiteraard zijn er bij spellen als blackjack dingen te verzinnen die je potentieel het meest zouden opleveren, maar dit is al jarenlang hetzelfde. De mogelijke winnaar van de verkiezingen kan om de dag veranderen! Jezelf inlezen heeft dus we degelijk zin

Opiniepeilingen

Als je gaat gokken op verkiezingsuitslagen is het belangrijk om opiniepeilingen in de gaten te houden. Deze houden voor jou bij wie er het beste voorstaat. Door steekproeven te doen kunnen opiniepeilers voorspellen wat de uitkomst van de verkiezingen zal zijn. Hou er uiteraard wel rekening mee dat deze mensen ernaast kunnen zitten.