Partij voor de Vrijheid (PVV)

De PVV is waarschijnlijk de meest omstreden politieke partij die Nederland. De partij is sinds 2006 actief in de 2e kamer. Het is geen traditionele politieke partij, en bestaat slechts uit 1 officieel lid. Na de 2e Kamerverkiezingen van 2017 beschikt de partij over 20 zetels, maar toch wil er niemand met ze regeren. Hoe dit zo ver heeft kunnen komen zullen we proberen uit te leggen op deze pagina. Dit doen we aan de hand van de geschiedenis van de partij. Ook zal er op het laatst een uitleg volgen over het populisme. Door veel tegenstanders wordt de PVV namelijk weggezet als een rechts-populistische partij.

Aanloop naar oprichting

Je kunt niet aan de PVV denken zonder dat Geert Wilders in je gedachtes komt. Wilder was de persoon die de partij oprichtte in 2006. Toch was dit niet het begin van de PVV. Hiervoor moeten we nog twee jaar verder terug. Wilders was verkozen als volksvertegenwoordiger namens de VVD in de 2e Kamer. Op 3 september 2014 trok hij zich echter terug uit de partij. Dit was het gevolg van een discussie met betrekking tot de mogelijke toetreding van Turkije tot de EU. Wilders was het hier absoluut niet mee eens, en de gemoederen liepen dus zo ver op dat hij geen andere mogelijkheid zag dan zichzelf te scheiden van de VVD.

Als zoiets gebeurt, heb je als volksvertegenwoordiger 2 opties; of je gaat verder op persoonlijke titel in de Kamer, of je geeft je plaats op zodat een ander VVD-lid kan toetreden. Wilder koos voor de eerste optie. Hij ging verder als eenmansfractie, onder de naam Groep Wilders. De kabinetsperiode duurde toen nog 2 jaren, tot 2006. Voor de verkiezingen van maart 2006 schreef Wilders zijn nieuwe partij in, genaamd Partij voor de Vrijheid, de PVV.

Verkiezingsuitslagen

In 2006 deed de PVV dus voor het eerst mee aan de 2e Kamerverkiezingen. De PVV stond voor een aantal kernwaarden, die gericht waren op het behouden en versterken van de Nederlandse cultuur. Wilders predikte veelvuldig over het terugdringen van de invloed van de Islam in ons land. Dit concretiseerde zich tot het opleggen van een spreekverbod voor buitenlandse imams in Nederland. Ook vond Wilders dat de belastingen naar beneden moesten. De PVV had een compleet andere opzet dan de andere, traditionele politieke partijen. Geen leden, en geen congressen.

Dit alles leidde tot een indrukwekkend zetelaantal van 9. Er zijn weinig partijen geweest die bij hun eerste verkiezingen gelijk 9 zetels of meer wisten te bemachtigen. De PVV scoorde het beste in de provincie Limburg. Dit had alles te maken met de afkomst van Wilders, die is namelijk Limburgs. Al snel begonnen de banden met de extreemrechtse wereld zichtbaar te worden. Wilders distantieerde zich van deze banden, maar erkende dat ze er waren. De PVV kwam in de publiciteit door zich af te zetten tegen benoemingen van Marokkaanse Nederlanders tot staatssecretaris.

In 2010 behaalde de partij 24 zetels, waardoor ze niet meer konden worden genegeerd door andere partijen. De PVV was de 3e partij van Nederland, en deed mee aan het formatieproces. Uiteindelijk kwam er een minderheidskabinet, met gedoogsteun van de PVV. Het CDA en de VVD vormden dit kabinet. Na 2 jaren liet de PVV zich echter van zijn onbetrouwbaarste kant zien door de stekker uit het kabinet te trekken. Dit is na al die jaren nog steeds een belangrijk en pijnlijk punt in de geschiedenis van de PVV. In 2012 haalde de PVV 15 zetels, een groot verlies dus. De PVV deed niet mee aan de onderhandelingen over een kabinet.

De meest recente verkiezingen, in 2017, lieten weer groei zien bij de PVV. De partij klom tot 20 zetels. Toch kon de partij niet mee regeren, omdat alle andere partijen de PVV hadden uitgesloten. Dit had te maken met het gedoogkabinet, maar ook zeker met de omstreden standpunten van de PVV. Hier zullen we nu verder over uitweiden.

Omstreden standpunten

Door de jaren heen is de PVV steeds extremer geworden. Op sommige gebieden, zoals de zorg, is de PVV heel erg links, terwijl de partij met migratiestandpunten juist heel erg rechts is. Andere partijen en politici zetten de PVV vaak weg als een partij die lijdt aan fobie voor de Islam. Wilders pleit al jaren voor het terugdringen van de opkomst van de Islam in Nederland. Wilders wil dat de Nederlandse cultuur gewaarborgd wordt, en volgens hem hoort de moslimcultuur niet thuis in ‘de onze’. Deze mening zorgt voor veel opschudding, en het wordt een steeds belangrijker punt in de politiek.

Het hoogtepunt van de kritiek richting Wilders ging over de zogenaamde “minder, minder” uitspraak van de PVV-leider. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2013 gaf Wilders aan dat er minder Marokkanen in Nederland zouden moeten zijn. Dit vond een groot deel van (politiek) Nederland veel te ver gaan. Wilders werd zelfs aangeklaagd door het Openbaar Ministerie. Er waren zelfs mensen die de fractie van Wilders verlieten na deze uitspraak. Joram van Klaveren was hier een van. Hij ging verder in de Groep Bontes/Van Klaveren.

Rechts-Populisme

Zoals gezegd scharen veel mensen de PVV onder het rechts-populisme. Wilders zelf is het hier niet mee eens, omdat er negatieve klank vastzit aan de term ‘populisme’. Maar wat houdt deze term precies in. We zullen een aantal kenmerken van deze politieke stroming noemen. Populisme is afgeleid van de term ‘populus’. Dit is een Latijns woord, dat volk betekent. Volgens de definitie kun je populisme herkennen aan de volgende 4 kenmerken.

● Het volk is het belangrijkste, er wordt veel over gesproken
● De leider beschikt over veel charisma, en kan dus goed spreken
● De eigen cultuur is heel belangrijk, patriotisme dus.
● Er is sprake van een bepaalde afkeer van het bestaande partijestablishment.

De rechtse variant van het populisme gaat nog iets verder, en is nog wat extremer. Rechts populisme gaat vaak hand in hand met een bepaalde afkeer tegenover migranten. Vooral in Europa komt dit neer op een soort Islamofobie. Je snapt waarom Wilders liever niet wil dat hij een rechte populist genoemd wil worden.