Speech van Mark Rutte over vrijheid

Op de Dam in Amsterdam sprak Mark Rutte naar aanleiding van de terroristische aanslag in Parijs over vrijheid. Door middel van deze speech wilde hij de slachtoffers eren en medeleven tonen aan de geliefden van de slachtoffers.

Rutte sprak aan het begin van zijn speech over de 12 slachtoffers als bewakers van vrijheid. Deze vrijheid omvat ook onze eigen vrijheid. Op deze dag zijn we verenigd hier op de Dam in Amsterdam maar ook in vele andere plaatsen door heel Nederland. Verenigd door afschuw en woede. Maar ook verenigd door de overtuiging dat we niet alleen zijn. Zo probeerde Rutte de mensen ervan te doordringen dat afschuwelijke gebeurtenissen mensen ook juist dichter bij elkaar kunnen brengen.

Het volgende deel van de speech van Mark Rutte over vrijheid ging over solidariteit. Heel Europa moet volgens hem blijven samenwerken in deze moeilijke tijden. Ook moeten we solidariteit tonen aan de slachtoffers en hun nabestaanden maar ook aan heel Frankrijk. De reden dat er zo veel mensen op de dam waren samengekomen was volgens Rutte dan ook dat haat en geweld het nooit zullen winnen van verdraagzaamheid en wederzijds respect. Er mag nooit worden gemarchandeerd met de vrijheid en democratie die hoog in het vaandel staan in ons land. Er bestaat namelijk niet zoiets als halve vrijheid.

Rutte vervolgt dat we onze vrijheid nooit laten afpakken en de angst nooit zullen laten regeren. De klank van vrijheid zal luid moeten klinken. Hierin moeten we volgens hem eensgezind zijn. Belangrijk hierbij is dat we beseffen dat de democratie een zeer waardevol maar tegelijk ook zeer kwetsbaar iets is. We moeten deze democratie volgens Mark Rutte iedere dag verdedigen. Er is in ons land en de landen in onze buurt vrijheid van geloof en overtuiging. Het handhaven van deze vrijheid is niet altijd even gemakkelijk. Deze vrijheid geldt namelijk niet alleen voor een prettige mening en complimenten, deze vrijheid geld ook voor zeer scherp kritiek en spot. Hierin zit de kern van de vrijheid en van de democratie opgesloten.

Wanneer een dictator het voor het zeggen heeft worden namelijk eerst de tegengestelde meningen en kritiek op de leider verboden. Voor de democratie is het dan ook van levensbelang dat het tegengeluid juist hoorbaar moet zijn. We moeten in een land met vrijheid elkaar nooit het zwijgen opleggen. De terroristen in Parijs probeerden juist woorden te doden door journalisten van het leven te beroven. Ons antwoord moet liggen in luide, scherpe en vrije woorden. De terroristen die agenten vermoorden probeerden veiligheid te doden. We moeten antwoorden door solidair te zijn met politie en door ook elkaar te beschermen.

In onze samenleving mag geen plaats zijn voor geweld en onverdraagzaamheid. Door de laffe terroristische daden in Parijs worden we alleen maar gesterkt in die overtuiging. We moeten volgens Rutte alert en waakzaam zijn. We moeten samen komen en zeggen: blijf van onze vrijheid af! Dit is waar de speech van Rutte over vrijheid op neer kwam. Voor de letterlijke tekst kun je elders op het internet kijken.