VoorNederland (VNL)

Er is veel te doen om de politiek in Nederland. De laatste jaren gebeurt er erg veel. Partijen worden opgesplitst, opgezegd en opgericht. De verkiezingen van 2017 hebben laten zien hoe verdeeld Nederland is. Er waren nog nooit zoveel partijen waarop je kon stemmen, en uiteindelijk kwamen er meer dan 10 partijen in de 2e Kamer. Een van de partijen die het uiteindelijk net niet heeft gered, is VoorNederland, oftewel VNL. Tijdens de verkiezingen was Jan Roos de lijsttrekker van VNL. De partij deed voor het eerst mee aan de verkiezingen. Na de teleurstellende uitslag werd de partij gestopt.

Op deze pagina zullen we vertellen hoe deze partij ontstaan is, en welke personen belangrijk zijn geweest voor de politieke partij. We zullen beginnen bij een kleine geschiedenisles.

Bontes/Van Klaveren

VNL is opgericht door de mannen Bontes en Van Klaveren. Dit zijn allebei ex-PVV’ers, die voor deze partij in de 2e Kamer hebben gezeten. De heren werden allebei in 2013 gekozen om namens de partij volksvertegenwoordiger te zijn. Voor Bontes duurde dit avontuur het minst lang. Al na een aantal maanden werd Bontes uit de PVV-fractie verwijderd. Wilders gooide Bontes uit de partij omdat hij te veel kritiek zou hebben geuit op het partijbeleid. Bontes ging een half jaar in zijn eentje verder in de kamer, totdat hij de krachten bundelde met Van Klaveren.

Van Klaveren was zelf uit de PVV gestapt na de uitslag van Geert Wilders over de vermindering van het aantal Marokkanen in Nederland. Joram van Klaveren vond dat de PVV zichzelf niet meer serieus kon nemen na deze uitspraken, en besloot te vertrekken. Ook hij ging een tijdje in zijn eentje verder. Dit duurde echter slechts een maand, totdat hij samen ging werken met Louis Bontes. Ze startten samen de Groep Bontes/Van Klaveren, waarvan Bontes de fractievoorzitter was. Al na een korte periode gaven de 2 aan dat ze in 2017 mee zouden doen aan de verkiezingen onder de naam Voor Nederland (VNL).

Programma

Het programma van VNL werd kort voor de verkiezingen in 2017 uitgebracht. VNL was een van de anti-Europa partijen. Toch waren ze minder extreem dan anderen. VNL vond namelijk dat we wel degelijk door moesten gaan met het onderhouden van een economische relatie met Europa. Er werd voorgesteld om een aantal jaren terug te gaan; namelijk alleen een economische samenwerking. Het Europese Parlement mocht worden opgeheven volgens VNL.

VNL was voor een strenger immigratiebeleid. Alleen ‘mensen die iets toevoegen’ waren welkom volgens de partij. Het kwam eigenlijk neer op een immigratiestop voor niet-westerse allochtonen. Er moest een stuk meer geld naar defensie volgens VNL, en de belastingen zouden moeten worden verlaagd. Het hogere onderwijs zou als het aan VNL lag worden geprivatiseerd. Dit zou dan meer volgens het model van de VS zijn. Met een leenstelsel zou dit onderwijs nog steeds toegankelijk gehouden worden.

Al met al zou je VNL kunnen omschrijven als een rechtse partij. Meer keuzevrijheid op ongeveer elk gebied, strengere straffen, lagere belastingen en minder subsidies. Het was een heel ambitieus programma, dat door Jan Roos uitgelegd zou moeten worden.

Jan Roos

Jan Roos was de leider van VNL tijdens de 2e Kamerverkiezingen in 2017. Roos is een veelbesproken man, die voor zijn politieke carrière bekend werd als journalist van GeenStijl en PowNed. Hier maakte hij naam door zijn harde en doortastende manier van interviewen, die volgens veel mensen vaak net wat te ver ging. Dat was gelijk ook een van de grootste struikelblokken van de partijleider. In veel interviews kreeg Roos niet de kans om zijn partijprogramma toe te lichten. Vaak werd hij aangevallen om dingen die hij had gedaan in dienst van GeenStijl of PowNed.

Dit zorgde vaak voor pijnlijke situaties, waar Roos zich niet goed uit kon redden. De stap van journalist naar partijleider bleek niet te nemen voor Roos. Dit resulteerde in een tegenvallend resultaat bij de verkiezingen. Er werden geen zetels gehaald. Roos kondigde aan te gaan denken over zijn functie. Een aantal maanden hierna stopte hij als partijleider.

Laurence Stassen

Laurence Stassen was de partijvoorzitter van VNL. Ze was sinds 2014 aangesloten bij VNL. Ook zij stapte uit de PVV naar aanleiding van de Marokkanenuitspraak van Wilder na de gemeenteraadsverkiezing. Tot die tijd was Stassen actief in het Europees Parlement, voor de PVV. Zij ging in het Europese Parlement door als eenmansfracties. In de Provinciale Staten gaf zij haar zetel wel op voor een ander lid van de PVV. Toen zij zich aansloot bij een Britse partij, werd zij niet herkozen.

In het begin van haar periode bij VNL was Stassen actief als voorzitter van de Raad van Advies van de partij. Een jaar hierna werd zij partijvoorzitter. Deze functie heeft zij bekleed, totdat de partij werd opgeheven na de verkiezingsuitslag in 2017. Momenteel heeft Stassen nog geen nieuwe functie in de Politiek.

Johan Driessen

Johan Driessen was ook een bestuurslid van VNL, tot de partij stopte. In de periode 2010-2012 was Driessen actief als Kamerlid voor de PVV van Geert Wilders. Tijdens de verkiezingen van 2012 stelde hij zich wederom verkiesbaar op de kandidatenlijst van de PVV, maar hij stond slechts op de 22e plaats. Dit was niet genoeg voor een zetel. Mede hierom verliet Driessen de partij.

Eind 2013 sloot Driessen zich aan bij Bontes en Van Klaveren, die toen de naam VNL nog niet bekend hadden gemaakt. Driessen was vanaf het moment van oprichten, tot de opheffing van de partij penningmeester.

UKIP en VNL

De UK Independence Party, of UKIP, is de grootste Euro sceptische partij van Groot-Brittannië. VNL kondigde in 2014 aan dat ze nauw gingen samenwerken met UKIP. UKIP slaagde erin om Groot-Brittannië uit de EU te laten stappen. Dit was een hele grote overwinning voor de partij. UKIP was erg belangrijk voor VNL, zowel qua standpunten als qua financiering. UKIP werd in 1993 al opgericht, met als enige doel; het uittreden van Groot-Brittannië uit de EU. Uiteindelijk is het ze dus gelukt. Toch zorgde dit in de verkiezingen van 2017 niet voor een zetel in het Britse Lagerhuis.